معراج.ریزبافت ترین تابلوفرش جهان

بافته در 1000رج ثبت یونسکو بنام استاد حسن نظامی دوست

تابلوفرش مونالیزا

80 رج بافته شده در 18ماه

فرش برگ داسی مشهور به کلارک

طرح دوره صفویه

به سایت کارگاه فرش و تابلوفرش آنتیک استاد حسن نظامی دوست ، خوش آمدید...تلاشی برای ماندگاری هنر ایران زمین!

 
آموزش
آموزش علاقه مندان به هنر فرش بافی
سفارشات
قبول سفارشات طرح های اختصاصی
در حال بافت
مشارکت و پیش فروش فرش و تابلوفرش های در حال بافت
بافته شده
فرش و تابلو فرش بافته شده و آماده فروش
 
Text Size